fredag 22. august 2008"Blott en dag, ett ögonblick i sänder,vilken tröst vad än som kommer på!
Allt ju vilar i min Faders händer,skulle jag, som barn, väl ängslas då?
Han som bär för mig en Faders hjärta,giver ju åt varje nyfödd dag,
dess beskärda del av fröjd och smärta,möda, vila och behag.Själv han är mig alla dagar nära,för var särskild tid med särskild nåd.
Varje dags bekymmer vill han bära,han som heter både Kraft och Råd.
Att sin dyra egendom bevara,denna omsorg har han lagt på sig
.
Som din dag, så skall din kraft ock vara,”detta löfte gav han mig.

Hjälp mig då att vila tryggt och stilla blott vid dina löften, Herre kär,
ej min tro och ej den tröst förspilla,som i ordet mig förvarad är.
Hjälp mig, Herre, att vad helst mig händer,taga ur din trogna fadershand.
Blott en dag, ett ögonblick i sänder,tills jag nått det goda land. "


onsdag 20. august 2008

"det er ikke ost alt som smelter..."


sant nok.
d fins nemlig et utal ting som e smeltbare.. les videre så ska du sjå.

eksempel på andre ting som kan smelte:
- is
- smør
- metall
- stearinlys
- lykketiøringen t han onkel skrue (sjøl om d e et endå uutprøvd prosjekt..)
- hjerte

ta dej i vare for å putte nåken av disse tinga her på pizzaen! sjøl om dei smelta, e d dermed ikkje sikkert at d e ost du he med å gjere. ikkje en gong viss d SMAKA ost, kan du ver hundre prosent sikker.
men viss pakken m innhold derimot e merka "norvegia" e.l., kan du ver temmelig sikker på at d e ost du he med å gjer.

lykke t!