tirsdag 27. mai 2008

kveld

no e d altså kveld - i alle fall her i volda. kanskje ikkje i kina (eller amerika for den del). ikkje veit ej. men ej orka ikkje å grave så långt for å finne d ut, så ej fær heller leve i uvissa. om d e kveld i kina, eller ikkje.


i dag he ej tenkt på at kvelden e den tida i løpet av et døgn som ej set mest pris på. alt bli så utruli stille. i alle fall her i volda. kanskje ikkje i kina. (eller amerika for den del).


ej lika at d e stille. når d e kveld, så slepp ej å tenke på alt ej skulle gjort i dag, for då e d for seint likevel. bedre lykke i mårgå, tenke ej då. og koffor gjer i dag d ej kan gjer i mårgå? ej spør berre.


tenke så mykje på alt ej ikkje he gjort.. heilt til ej i dag blei mint på at trikset e å fokusere på alt d ej faktisk HE gjort. og d e en heil del! tru d den som vil. og så kan d ver et tips å skrive ned d du he gjort, i tilfelle du skulle begynne å lure f. eks. i mårgå.


ej he tre kriterie for en vellykka dag - dei ser slik ut:


- stå opp
- overleve
- gå til sengsviss ej kan krysse av for alle disse tinga, så kan ej ver fornøgd.
så långt he ej ikkje blitt skuffa (så lenge ej huska at d fins berre tre kriterie.. ej KAN komme t å glømme d av og til). men då e d godt å skrive d ned.

i dag he ej oppfylt dei to første kriteria. så viss ej no kan greie å pelle mej i seng, så he dagen vør vellykka. ej føle d e en passe stor sjanse for at d ska gå i boks.

en kveld kan sjå slik ut:eller sånn:


god kveld

Ingen kommentarer: