torsdag 4. desember 2008

dagens kalender:"Tenk ikke bare på deres eget beste, men på de andres. Vis det samme sinnelag som Kristus Jesus!" (Fil. 2,4-5)"Vennskap er som et tre. Det har ikke noe å si hvor høyt eller lavt det er, bare hvor dypt røttene sitter."
Ingen kommentarer: