tirsdag 16. desember 2008

ver en viking..


ej he hørt om grunnlova, jantelova, friluftslova og å ver forlova, men aldri om vikinglova. for den fikk ej nyss om nemli i dag den dag, og ka passa vel bedre enn å ta den m her då?
d e omtrent ingenting som passa bedre.


begynn i dag med å:

- sjå moglegheiter
- vere ein vinnar
- vere modig
- gi ros
- tenke positivt
- ta ansvar
- sjå framover
- motarbeide misunning og latskap

(fritt gjengitt)

Ingen kommentarer: